filmski trak

O FESTIVALU

Festival ljubiteljskega igranega filma #FLIF si prizadeva za promocijo in širjenje ljubiteljskega filma ter za spodbujanje nadaljnjega nastajanja igrane ljubiteljske filmske produkcije.
Camera Gimbal DSLR Video
Prijavite svoje filme do vključno 20. septembra 2020.
Izkusite užitek predvajanja vašega filma na filmskem festivalu
in se potegujte za nagrade.

NAGRADE BO PODELIL METOD PEVEC

Metod Pevec, slovenski pisatelj, igralec, scenarist in režiser. Na Filozofski fakulteti je diplomiral iz primerjalne književnosti in filozofije. Napisal je več radijskih iger in nadaljevank. Leta 1978 je igral v filmu Ko zorijo jagode, leta 1980 pa je v filmu Nasvidenje v naslednji vojni upodobil Berka iz romana Vitomila Zupana Menuet za kitaro. Posnel je tudi več celovečercev, in sicer Pod njenim oknom (2003), Estrellita – Pesem za domov (2007), Hit poletja (2008) in Carmen (1995), ki pa je nastal po romanu iz leta 1991.
119983446_341496156975357_1261701128698085764_n

Festival bo potekal 7. novembra 2020 v Kovorju.
V primeru zaostrenih ukrepov zaradi virusa COVID19 bo festival izveden v digitalni obliki.

Pogoji prijave:
– Prijavite lahko igrane filme, ki so nastali v okviru ljubiteljskega filmskega ustvarjanja*
– Dolžina: do 30 minut
– Tehnične specifikacije: kopija filma za projekcijo naj ne presega Full HD resolucije
– Letnica nastanka: ni določena (za projekcijo mora obstajati digitalna kopija filma)
– Film ni bil predvajan na #FLIF 2018 ali #FLIF 2019
– Jezik: če jezik filma ni slovenščina, mora prijavitelj priskrbeti podnapise v slovenskem ali angleškem jeziku.
– Rok prijave: 20. 9. 2020
* V primeru produkcije, kjer ljubiteljski ustvarjalci sodelujejo s profesionalnimi, lahko film tekmuje v kategorijah, ki so jih pokrivali ljubiteljski filmski ustvarjalci. Primer: če film režira neprofesionalni režiser v filmu pa nastopajo profesionalni igralci, lahko film tekmuje v kategoriji za najboljšo režijo, ne pa za najboljšega igralca.

* Študenti filmskih šol lahko sodelujejo s projekti, ki niso nastali v izrazito profesionalnih mentorsko-produkcijskih okoliščinah. Primer: diplomski filmi študentov AGRFT presegajo ljubiteljski nivo produkcije.

Kako se prijaviti:
Prijave sprejemamo izključno na festival.flif@gmail.com
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjen prijavni obrazec
– v prijavnem obrazcu mora biti naveden link, kjer si je na spletu možno
ogledati film (in morebitno geslo za dostop)
– vsaj 1 promocijsko fotografijo (300dpi, .jpg format)
– plakat (velikost najmanj A3, .pdf format, ni obvezno)
– napovednik za film (ni obvezno)

Prijava filma na festival je brezplačna
Izbor filmov:
– O izboru filmov, uvrščenih na festival, bodo prijavitelji obveščeni po elektronski pošti.
– Prijavitelji filmov, uvrščenih na festival, bodo naprošeni, da pošljejo projekcijsko kopijo filma.

Tekmovalne kategorije:
– Najboljši film
– Najboljša režija
– Najboljši igralec
– Najboljša igralka
– Najboljši scenarij
– Najboljša montaža
– Najboljša fotografija

Po predlogu strokovnega ocenjevalca se lahko podeli še nagrada za posebne dosežke na področju produkcije, kostuma, maske, scenografije, zvoka, glasbe in podobno.

Pridržujemo si pravico, da katere izmed nagrad ne podelimo.
Dobitnike nagrad bo določil profesionalni ustvarjalec slovenskega filma.

Avtorske in druge pravice:
– S prijavo filma prijavitelj daje pravico predvajanja prijavljenega filma na #FLIF.
– Prijavitelj dovoljuje, da #FLIF v promocijske namene uporabi in predvaja izseke iz prijavljenega filma v dolžini do 1 minute na kateremkoli promocijskem mediju festivala.
– Prijavitelj dovoljuje, da promocijski material prijavljenega filma, poslan poleg prijave, festival #FLIF v promocijske namene uporabi kakorkoli in preko kateregakoli medija.
– Prijavitelj ostane lastnik avtorskih pravic filma in zagotavlja, da ima (in bo imel tudi v času #FLIF ter po njem) za prijavljeni film in poslan promocijski material urejene vse pravice, licence, soglasja in dovoljenja za prijavo in predvajanje filma na #FLIF ter za poslan promocijski material, ki bo uporabljen v namene promocije #FLIF.
– Po potrebi bo prijavitelj naprošen, da organizatorjem #FLIF priskrbi dokaz o lastništvu pravic in soglasij.
#FLIF ne odgovarja za zaplete in ne krije stroškov, ki bi morebiti nastali ob kršenju in neurejenosti pravic za predvajanje prijavljenega filma in uporabo poslanega promocijskega materiala.
– Odgovornost nosi prijavitelj filma, ki je odgovoren za vsakršno odškodnino ali zahtevano terjatev (vključno, vendar ne omejeno, z odvetniškimi stroški in stroški sodišča), ki bi nastala zaradi kakršnega koli zahtevka v zvezi z avtorskimi pravicami, blagovno znamko , lastnino, navajanjem, promoviranjem, predvajanjem ali izgubo ter poškodbo prijavljenega filma in poslanih promocijskih materialov.
#FLIF projekcijske kopije filma poslane na fizičnih nosilcih vrača samo v primeru priložene kuverte s prijaviteljevim naslovom in plačano poštnino (znamko) za vračilo.

Urnik in spored predvajanja izbranih filmov določi organizacijska ekipa #FLIF.

#FLIF organizira skupina Avantura (KD sv. Janeza Krstnika Kovor).

KJE NAS NAJDETE?

KOVORSKA CESTA 24
4290 TRŽIČ