filmski trak_19
Camera Gimbal DSLR Video
Prijavite svoje filme do vključno 1. maja 2019.
Izkusite užitek predvajanja vašega filma na filmskem festivalu
in se potegujte za nagrade.
#FLIF bo potekal 1. junija 2019 v Kovorju (4290 Tržič).
 
POGOJI PRIJAVE
 • Prijavite lahko igrane filme, ki so nastali v okviru ljubiteljskega filmskega ustvarjanja*
 • Dolžina: poljubna
 • Letnica nastanka:  ni določena (za projekcijo mora obstajati digitalna kopija filma)
 • Film ni bil predvajan na #FLIF 2018
 • Jezik: če jezik filma ni slovenščina, mora prijavitelj priskrbeti podnapise v slovenskem ali angleškem jeziku.
 • Rok prijave: 1.5.2019
* V primeru produkcije, kjer ljubiteljski ustvarjalci sodelujejo s profesionalnimi, lahko film tekmuje v kategorijah, ki so jih pokrivali ljubiteljski filmski ustvarjalci. Primer: če film režira neprofesionalni režiser v filmu pa nastopajo profesionalni igralci, lahko film tekmuje v kategoriji za najboljšo režijo, ne pa za najboljšega igralca.
* Študenti filmskih šol lahko sodelujejo s projekti, ki niso nastali v izrazito profesionalnih mentorsko-produkcijskih okoliščinah; na primer diplomski filmi študentov AGRFT presegajo ljubiteljski nivo produkcije.
 
KAKO SE PRIJAVITI
Prijave sprejemamo izključno na festival.flif@gmail.com
Prijava mora vsebovati:
 • izpolnjen prijavni obrazec
 • prijavnem obrazcu mora biti naveden link, kjer si je na spletu možno ogledati film (in morebitno geslo za dostop)
 • vsaj 1 promocijsko fotografijo (300dpi, .jpg format)
 • plakat (velikost najmanj A3, .pdf format, ni obvezno)
 • napovednik za film (ni obvezno)
Prijava filma na festival je brezplačna
 
IZBOR FILMOV
O izboru filmov, uvrščenih na festival, bodo prijavitelji obveščeni po elektronski pošti najkasneje do 20.5.2019.
Prijavitelji filmov, uvrščenih na festival, bodo naprošeni, da pošljejo projekcijsko kopijo filma.
TEKMOVALNE KATEGORIJE*:
           • najboljši film
           • najboljša režija
           • najboljši igralec
           • najboljša igralka
           • najboljši scenarij
           • najboljša montaža
           • najboljša fotografija
           • najboljši kostum
           • najboljša scenografija
           • najboljši zvok
           • najboljša izvirna glasba
           • najboljši film po izboru občinstva           
Filme bo ocenila strokovna komisija.
*Pridržujemo si pravico, da katere izmed nagrad ne podelimo.
 
AVTORSKE IN DRUGE PRAVICE:
• S prijavo filma prijavitelj daje pravico predvajanja prijavljenega filma na #FLIF.
• Prijavitelj dovoljuje, da #FLIF v promocijske namene uporabi in predvaja izseke iz prijavljenega filma v dolžini ne več kot 1 minuto na kateremkoli promocijskem mediju festivala.
• Prijavitelj dovoljuje, da promocijski material prijavljenega filma, poslan poleg prijave, v namene promocije #FLIF uporabi kakorkoli in kadarkoli preko kateregakoli medija.
• Prijavitelj ostane lastnik avtorskih pravic filma in zagotavlja, da ima (in bo imel tudi v času #FLIF ter po njem) za prijavljeni film in poslan promocijski material urejene vse pravice, licence, soglasja in dovoljenja za prijavo in predvajanje filma na #FLIF ter za poslan promocijski material, ki bo uporabljen v namene promocije #FLIF.
• Po potrebi bo prijavitelj naprošen, da organizatorjem #FLIF priskrbi dokaz o lastništvu pravic in soglasij.
#FLIF ne odgovarja za zaplete in ne krije stroškov, ki bi morebiti nastali ob kršenju in neurejenosti pravic za predvajanje prijavljenega filma in uporabo poslanega promocijskega materiala.
• Odgovornost nosi prijavitelj filma, ki je odgovoren za vsakršno odškodnino ali zahtevano terjatev (vključno, vendar ne omejeno, z odvetniškimi stroški in stroški sodišča), ki bi nastala zaradi kakršnega koli zahtevka v zvezi z avtorskimi pravicami, blagovno znamko, lastnino, navajanjem, promoviranjem, predvajanjem ali izgubo ter poškodbo prijavljenega filma in poslanih promocijskih materialov.
#FLIF projekcijske kopije filma poslane na fizičnih nosilcih vrača samo v primeru priložene kuverte s prijaviteljevim naslovom in plačano poštnino (znamko) za vračilo.
 
ORGANIZACIJA #FLIF
#FLIF organizira skupina Avantura (KD sv. Janeza Krstnika Kovor).
Urnik in spored predvajanja izbranih filmov določi organizacijska ekipa #FLIF.
Za novice nas spremljajte na Facebooku ali Instagramu.